کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 68 مورد

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۳۷

نویسنده (ها) : دکتر مهرنوش فخارزاده
Mehrnoosh Fakharzadeh

قیمت : ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست‌شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست‌شناسی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۵۶

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا زارع آلانق ، دکتر علی روحانی
Alireza Zaré Alanagh , PhD , Ali Roohani , PhD

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۹

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

کد کتاب : ۲۲۲۹

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی
Manoochehr Haghani

قیمت : ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

انگلیسی رشته برق - الکترونیک - کنترل و مخابرات

انگلیسی رشته برق - الکترونیک - کنترل و مخابرات

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۱۹۴

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی
Manoochehr Haghani

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

کد کتاب : ۲۱۳۵

نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ خوش‌سیما ، فاطمه معافیان ، امرالله طلعتی باغسیاهی ، دکتر سید جعفر سجادی پارسا
Hooshang Khoshsima , PhD , Fatemeh Moafian , Amrollah Talati Baghsiahi , Seyyed Jafar Sajadi Parsa , PhD

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته انرژی

انگلیسی برای دانشجویان رشته انرژی

کد کتاب : ۲۱۲۱

نویسنده (ها) : دکتر وحید محمدپور کاریزکی
Vahid Mohammadpour Karizaki , PhD

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پایه (زیست‌شناسی و زمین‌شناسی)

انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پایه (زیست‌شناسی و زمین‌شناسی)

کد کتاب : ۱۹۶۰

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی ، امیدرضا رجبی ، مودت سعیدی ، ملیحه‌سادات موسوی ، محسن نیلی احمدآبادی
Mahmoodreza Atai , PhD , Omid Reza Rajabi , Mavadat Saidi , Maliheh Mousavai , Mohsen Nili Ahmad Abadi

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی

کد کتاب : ۱۹۳۹

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی، علی رضا زارع آلانق، مرتضی نصیری، رضا طاهرخانی و ابوطالب ایرانمهر
Mahmoodreza Atai , Alireza Zare Alanagh , Morteza Nasiri , Reza Taherkhani , Abutaleb Iranmehr

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق "مخابرات"

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق "مخابرات"

کد کتاب : ۱۴۸۲

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور ، رامین دهدشت حیدری
Jamaloddin Jalalipour , Ramin Dehdasht Heidari

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی

کد کتاب : ۱۴۵۸

نویسنده (ها) : دکتر حیدر آقابابا
Heydar Aqababa , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی آب

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی آب

کد کتاب : ۱۴۴۱

نویسنده (ها) : دکتر عباس ستوده نیا ، علی کبیری جهان آبادی ، پویان دانش کار آراسته ، دکتر پیمان دانش کار آراسته
Abbas Sotoodehnia , PhD , Ali Kabiry Jahanabadi , Pooyan Daneshkar Arasteh , Peyman Daneshkar Arasteh , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه‌کشی و طراحی صنعتی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه‌کشی و طراحی صنعتی

کد کتاب : ۱۴۳۳

نویسنده (ها) : حمید عسکری کرمانی
Hamid Askari Kermani

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب : ۱۳۷۵

نویسنده (ها) : دکتر سعید آیریان ، دکتر فرخ قهرمانی نژاد
Saeed Irian , PhD , Farrokh Ghahremaninejad , PhD

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی

کد کتاب : ۱۳۵۴

نویسنده (ها) : دکتر مهدی جعفرزاده ، مجید میرمیران
Mehdi Jafarzade , PhD , Majid Mirmiran

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق: الکتروتکنیک/ قدرت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق: الکتروتکنیک/ قدرت

کد کتاب : ۱۳۴۳

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور ، دکتر رامین دهدشت حیدری
Jamaloddin Jalalipour , Ramin Dehdasht Heidari , PhD

قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم‌گیاهی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم‌گیاهی

کد کتاب : ۱۲۷۸

نویسنده (ها) : دکتر فرخ قهرمانی نژاد، دکتر بهزاد برکات و بابک دبیر
Farrokh Ghahremaninejad ,PhD Behzad Barekat , PhD Babak Dabir

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

انگلیسی یرای دانشجویان رشته مهندسی برق الکترونیک

انگلیسی یرای دانشجویان رشته مهندسی برق الکترونیک

کد کتاب : ۱۲۲۶

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور و مهندس رامین دهدشت حیدری
Jamaloddin Jalalipour Ramin Dehdasht Heidari

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات

انگلیسی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات

کد کتاب : ۱۱۹۸

نویسنده (ها) : دکتر رضا میرزائیان
Vahid Reza Mirzaeian , PhD

قیمت : ۱٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲