کتاب‌ها

نمایش 19 تا 33 مورد از کل 33 مورد

ادبیات و آموزش زبان

ادبیات و آموزش زبان

کد کتاب : ۵۵۸

نویسنده (ها) : گیلیان لازار
Gillian Lazar
مترجم (ها) : محمد غضنفرى
Mohammad Ghazanfaree

قیمت : ۱۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰

دستور و نگارش انگلیسی (۱ و ۲)

دستور و نگارش انگلیسی (۱ و ۲)

کد کتاب : ۵۵۲

نویسنده (ها) : دکتر بهروز عزبدفترى
Behrooz Azabdaftari , PhD

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

مقاله‌نویسى

مقاله‌نویسى

کد کتاب : ۵۴۹

نویسنده (ها) : دکتر عباس کسرائیان ، محمدرضا فخر روحانى
Abbas Kasraeian , PhD , Mohammad Reza Fakhr-Rohani

قیمت : ۶۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

نگارش پیشرفته

نگارش پیشرفته

کد کتاب : ۴۹۲

نویسنده (ها) : فلورسیتا بوستامانته
Floresita V. Bustamante

قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

کلیات زبانشناسى

کلیات زبانشناسى

کد کتاب : ۴۶۱

نویسنده (ها) : دکتر محمود فرخ پى
Mahmood Farrokhpey , PhD

قیمت : ۲۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

خواندن و درک مفاهیم (پیش نیاز)

خواندن و درک مفاهیم (پیش نیاز)

کد کتاب : ۴۱۵

نویسنده (ها) : سید مهدى سجادیان
Seyyed Mehdi Sadjadian

قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

گفت و شنود آزمایشگاهى (۱ و ۲)

گفت و شنود آزمایشگاهى (۱ و ۲)

کد کتاب : ۴۰۸

نویسنده (ها) : دکتر زهره کسائیان و دکتر محمدرضا طالبى نژاد

قیمت : ۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

نامه‌نگاری

نامه‌نگاری

کد کتاب : ۳۲۱

نویسنده (ها) : سیدهادى جلالى چیمه ، دکتر عباس کسرائیان
Seyyed Hadi Jalali Chimeh , Abbas Kasraeian , PhD

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

فنون یادگیرى

فنون یادگیرى

کد کتاب : ۲۹۲

نویسنده (ها) : رامین اکبرى ، دکتر سیداکبر میرحسینى
Ramin Akbari , PhD , Seyyed Akbar Mirhassani , PhD

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

خواندن و درک مفاهیم (۲)

خواندن و درک مفاهیم (۲)

کد کتاب : ۲۵۳

نویسنده (ها) : سیدمهدى سجادیان ، دکتر سیداکبر میرحسینى
Seyyed Mehdi Sadjadian , Seyyed Akbar Mirhassani , PhD

قیمت : ۳۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۰

آواشناسی

آواشناسی

کد کتاب : ۲۴۳

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین کشاورز
Mohammad Hossein Keshavarz , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

خواندن و درک مفاهیم (۳)

خواندن و درک مفاهیم (۳)

کد کتاب : ۱۹۳

نویسنده (ها) : دکتر فیروز صدیقى و دکتر فریده پورگیو
Firouz Sadighi, PhD Farideh Pourgive , PhD

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

آموزش تلفظ انگلیسی در قالب صوت شناسی گشتاری

آموزش تلفظ انگلیسی در قالب صوت شناسی گشتاری

کد کتاب : ۱۷۰

نویسنده (ها) : لطف‌الله یارمحمدى ، غلامرضا پوراعتدال
Lotfollah Yarmohammadi ، Gholam- Reza Pouretedal

قیمت : ۱۲٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

خواندن و درک مفاهیم (۱)

خواندن و درک مفاهیم (۱)

کد کتاب : ۱۳۲

نویسنده (ها) : دکتر سید اکبر میرحسینى
Seyyed Akbar Mirhassani , PhD

قیمت : ۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

آزمون در زبان انگلیسى: نظریه‌ها و کاربردها

آزمون در زبان انگلیسى: نظریه‌ها و کاربردها

کد کتاب : ۱۱۱

نویسنده (ها) : دکتر حسین فرهادی ، دکتر عبدالجواد جعفرپور ، دکتر پرویز بیرجندی
Hossein Farhady , PhD , Abdoljavad Ja`farpur , PhD , Parviz Birjandi , PhD

قیمت : ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲