واژه‌شناسی انگلیسى : همراه با فرایندهاى واژه‌سازى در انگلیسى و فارسى

English Morphology Plus Word-Formation Processes in English &Persianکد کتاب : ۹۵۲
نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا تجویدى
Gholam-Reza Tajvidi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-997-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

Introduction
Lesson One: Key Terms & Basic Concepts
Lesson Two: Word-Formation Processes: I
Lesson Three: Word-Formation Processes: II
Lesson Four: Word-Formation Processes
Lesson Five: Greek Roots, Prefixes & Suffixes: I
Lesson Six. Greek Roots, Prefixes & Suffixes: II
Lesson Seven: Greek Roots, Prefixes & Suffixes: III
Lesson Eight: Greek Roots, Prefixes & Suffixes: IV
Lesson Nine: Greek Roots, Prefixes & Suffixes: V
Lesson Ten: Greek Roots, Prefixes & Suffixes: VI
Lesson Eleven: Latin Roots, Prefixes & Suffixes: I
Lesson Twelve: Latin Roots, Prefixes & Suffixes: II
Lesson Thirteen: Latin Roots, Prefixes & Suffixes: III
Lesson Fourteen: Latin Roots, Prefixes & Suffixes: IV
Lesson Fifteen: Latin Roots, Prefixes & Suffixes: V
Lesson Sixteen: Latin Roots, Prefixes & Suffixes: VI
Lesson Seventeen: Latin Roots, Prefixes & Suffixes: VII
Appendix: optional Material for Further Studies

References


پیشگفتار
درس اول: اصطلاحات و تعاریف
درس دوم: ساختمان واژه در فارسی
درس سوم: فرایندهای واژه‌سازی در فارسی1
درس چهارم: فرایندهای واژه‌سازی در فارسی2
درس پنجم: فرایندهای واژه‌سازی در فارسی3
درس ششم: راههای فعال کردن واژه‌سازی در زبان فارسی: اشتقاق
درس هفتم: راههای فعال کردن واژه‌سازی در زبان فارسی: ترکیب
درس هشتم: مبانی علمی واژه‌سازی و واژه گزینی
کتابنامه

این کتاب برای دانشجویان رشته تربیت مترجم زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «واژه‌شناسی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :