مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس

کتاب های با مشارکت «مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس»

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

شعر انقلاب اسلامی

شعر انقلاب اسلامی

کد کتاب : ۱۷۵۷

نویسنده (ها) : دکتر صابر امامی
Saber Emami , PhD

قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

کد کتاب : ۱۶۷۶

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

کد کتاب : ۱۶۲۹

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲