مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس

کتاب های با مشارکت «مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس»

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

کد کتاب : ۱۶۷۶

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۶۲۹

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸