پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کتاب های با مشارکت «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

اعداد روسی: با توضیحات، جدولها، تمرینها

اعداد روسی: با توضیحات، جدولها، تمرینها

کد کتاب : ۱۲۹۴

نویسنده (ها) : ا. س. کاتویتسکایا
Э. С. КОТВИЦКАЯ
مترجم (ها) : دکتر مرضیه یحیی پور و مهناز نوروزی
МАРЗИЕ ЯХЬЯПУР , МАХНАЗ НОРУЗИ

قیمت : ۳۶٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

تفسیر قرآن پاک

تفسیر قرآن پاک

کد کتاب : ۸۶۵

نویسنده (ها) : دکتر على رواقى
Aref Nowshahi , Phd

قیمت : ۱۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

بخشی از تفسیری کهن

بخشی از تفسیری کهن

کد کتاب : ۶۷۷

نویسنده (ها) : با یادداشتی از مجتبی مینوی ، مقدمه و تصحیح محمد روشن
Mohammad Rowshan

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

کاربرد عملی افعال حرکتی در زبان روسی

کاربرد عملی افعال حرکتی در زبان روسی

کد کتاب : ۵۸۵

نویسنده (ها) : دکتر مرضیه یحیی پور ، دکتر جان الله کریمی مطهر
МАРЗИЕ ЯХЬЯПУР , ДЖАНОЛЛАХ КАРИМИ , МОТАХАР

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۱