تفسیر قرآن پاک

An Interpretation of the Holy Qur'ānکد کتاب : ۸۶۵
نویسنده (ها) : دکتر على رواقى
Aref Nowshahi , Phd
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵
شابک : 978-964-459-910-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی
عنوان
یادداشت مترجم مقدمه
تفسیری کهن از قرآن مجید
تفسیر قرآن پاک
تعلیقات
واژه‌هایی که معنی آنها در متن آمده است
فهرست لغات و ترکیبات
منابع و مآخذ
این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی به عنوان منبع جنبی درس «متون تفسیری فارسی» در مقطع کارشناسی تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: