دانشگاه تربیت معلم

کتاب های با مشارکت «دانشگاه تربیت معلم»

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

سیاست و حکومت در خاورمیانه

سیاست و حکومت در خاورمیانه

کد کتاب : ۱۴۷۷

نویسنده (ها) : دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی، دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین و دکتر رضا سیمبر
Habibollah Abolhasan shirazi , PhD , Arsalan Ghorbani Sheikhneshin ,PhD , Reza Simbar , PhD

قیمت : ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰

رستم و اسفندیار

رستم و اسفندیار

کد کتاب : ۱۴۰۵

نویسنده (ها) : دکتر غلامعلی فلاح
Gholam Ali Fallah , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

البیان فی مرآه الادب العربی و الفارسی

البیان فی مرآه الادب العربی و الفارسی

کد کتاب : ۱۰۹۵

نویسنده (ها) : الدکتور علی پیرانی شال
Ali Pirani Shall , PhD

قیمت : ۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

ادبیات و آموزش زبان

ادبیات و آموزش زبان

کد کتاب : ۵۵۸

نویسنده (ها) : گیلیان لازار
Gillian Lazar
مترجم (ها) : محمد غضنفرى
Mohammad Ghazanfaree

قیمت : ۱۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰