دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

کتاب های با مشارکت «دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)»

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

سیاست و حکومت در خاورمیانه

سیاست و حکومت در خاورمیانه

کد کتاب : ۱۴۷۷

نویسنده (ها) : دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی، دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین و دکتر رضا سیمبر
Habibollah Abolhasan shirazi , PhD , Arsalan Ghorbani Sheikhneshin ,PhD , Reza Simbar , PhD

قیمت : ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰

رستم و اسفندیار

رستم و اسفندیار

کد کتاب : ۱۴۰۵

نویسنده (ها) : دکتر غلامعلی فلاح
Gholam Ali Fallah , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

البیان فی مرآه الادب العربی و الفارسی

البیان فی مرآه الادب العربی و الفارسی

کد کتاب : ۱۰۹۵

نویسنده (ها) : الدکتور علی پیرانی شال
Ali Pirani Shall , PhD

قیمت : ۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷