البیان فی مرآه الادب العربی و الفارسی

Figurative Language in Arabic and Persian Literature's Mirrorکد کتاب : ۱۰۹۵
نویسنده (ها) : الدکتور علی پیرانی شال
Ali Pirani Shall , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه تربیت معلم
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷
شابک : 978-964-530-164-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۱۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی
تقدیم الکتاب
نشأه علم البیان
المبحث الاول: التشبیه
المبحث الثانی: المجاز
المبحث الثالث: الاستعاره
المبحث الرابع: الکنایه
التمارین العامه
المصادر و المراجع
این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی به عنوان منبع کمک‌درسی در مقطع کارشناسی برای درس «علوم بلاغی» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: