آموزش زبان انگلیسی

این گروه از آذرماه سال ۱۳۸۲ از گروه زبان و ادبیات انگلیسی جدا شد.

کتاب های گروه آموزش زبان انگلیسی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۳ مورد.

نامه نگاری

نامه نگاری

کد کتاب : ۲۱۴۴

نویسنده (ها) : دکتر ضیاء تاج الدین ، منصور ابطحی ، علی رحیمی
Zia Tajeddin , PhD , Mansour Abtahi , Ali Rahimi

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آوا شناسی

آوا شناسی

کد کتاب : ۲۱۳۸

نویسنده (ها) : محمدحسین کشاورز
Mohammad Hossein Keshavarz

قیمت : ۹۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

تدریس عملی برای مدرسان زبان انگلیسی

تدریس عملی برای مدرسان زبان انگلیسی

کد کتاب : ۱۹۱۴

نویسنده (ها) : دکتر ساسان بالغی‌زاده
Sasan Baleghizadeh , PhD

قیمت : ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی

اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی

کد کتاب : ۱۸۲۹

نویسنده (ها) : دکتر سیدمحمدرضا هاشمی
Seyyed Mohammad Reza Hashemi , PhD

قیمت : ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

خواندن متون مطبوعاتی

خواندن متون مطبوعاتی

کد کتاب : ۱۷۱۲

نویسنده (ها) : ربابه پهلوان باقری ، ندا کاووسی
Robabeh Pahlevan Bagheri , Neda Kavoossi

قیمت : ۲٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

راهنمای عملی تهیه و تدوین مطالب درسی برای معلمان زبان انگلیسی

راهنمای عملی تهیه و تدوین مطالب درسی برای معلمان زبان انگلیسی

کد کتاب : ۱۶۲۵

نویسنده (ها) : دکتر ساسان بالغی‌زاده
Sasan Baleghizadeh , PhD

قیمت : ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

نگارش پایه

نگارش پایه

کد کتاب : ۱۳۸۶

نویسنده (ها) : فلورسیتا بوستامانته
Floresita V. Bustamante

قیمت : ۳۹٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

خواندن و درک مفاهیم (۱)

خواندن و درک مفاهیم (۱)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۲۳۵

نویسنده (ها) : دکتر سید اکبر میرحسینی
Seyyed Akbar Mirhassani , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۷

روش تدریس

روش تدریس

کد کتاب : ۱۰۵۳

نویسنده (ها) : دکتر حسین فرهادی ، دکتر صابر دلشاد
Hossein Farhady , PhD , Saber Delshad , PhD

قیمت : ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تجزیه و تحلیل خطاها

تجزیه و تحلیل خطاها

کد کتاب : ۱۰۲۵

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین کشاورز
Mohammad Hossein Keshavarz , PhD

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

شیوه نامه نگارى

شیوه نامه نگارى

کد کتاب : ۱۰۲۱

نویسنده (ها) : سیدهادى جلالى چیمه
Seyyed Hadi Jalali Chimeh

قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

شیوه استفاده از فرهنگ واژگان انگلیسى

شیوه استفاده از فرهنگ واژگان انگلیسى

کد کتاب : ۱۰۰۸

نویسنده (ها) : زهرا اکبرى
Zahra Akbari

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه و دانشگاهی (۳)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه و دانشگاهی (۳)

کد کتاب : ۹۸۳

نویسنده (ها) : جمعی از مولفان

قیمت : ۳۵٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه و دانشگاهی (۲)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه و دانشگاهی (۲)

کد کتاب : ۹۵۸

نویسنده (ها) : جمعی از مولفان

قیمت : ۳۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه و دانشگاهی (۱)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه و دانشگاهی (۱)

کد کتاب : ۸۹۳

نویسنده (ها) : جمعی از مولفان

قیمت : ۲۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

خواندن متون مطبوعاتى

خواندن متون مطبوعاتى

کد کتاب : ۶۴۸

نویسنده (ها) : دکتر صابر دلشاد
Saber Delshad , PhD

قیمت : ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

راهنماى نگارش

راهنماى نگارش

کد کتاب : ۶۰۴

نویسنده (ها) : على اکبر جعفرپور بروجنى
Ali Akbar Ja`farpour Boroujeni

قیمت : ۳٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

خواندن متون مطبوعاتى

خواندن متون مطبوعاتى

کد کتاب : ۵۶۸

نویسنده (ها) : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

قیمت : ۳٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱