زبان و ادبیات انگلیسی

این گروه قبلا" با نام زبان انگلیسی فعالیت می‌کرد و کتاب‌های گروه ترجمه نیز در آن تدوین می‌شد، اما از آذرماه ۱۳۸۲ به زبان و ادبیات انگلیسی تغییر نام یافت.

کتاب های گروه زبان و ادبیات انگلیسی

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.

مقدمه‌ای بر ادبیات انگلیسی

مقدمه‌ای بر ادبیات انگلیسی

کد کتاب : ۱۴۱۴

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۴۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

داستان کوتاه

داستان کوتاه

کد کتاب : ۱۳۸۱

نویسنده (ها) : مریم سلطان بیاد
Maryam Soltan Beyad

قیمت : ۳۲٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

درآمدی بر ادبیات انگلیسی (۱)

درآمدی بر ادبیات انگلیسی (۱)

کد کتاب : ۱۳۶۶

نویسنده (ها) : دکتر کامران احمدگلی ، دکتر حسین پیرنجم الدین
Kamran Almadgoli , PhD , Hossein Pirnajmuddin , PhD

قیمت : ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

تاریخ نقد ادبی

تاریخ نقد ادبی

کد کتاب : ۱۳۲۹

نویسنده (ها) : دکتر شیده احمدزاده هروی
Shideh Ahmadzadeh Heravi , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نمونه‌های شعر ساده

نمونه‌های شعر ساده

کد کتاب : ۱۰۳۹

نویسنده (ها) : دکتر کیان سهیل
Kian Soheil

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

سیری در ادبیات انگلیس (۲)

سیری در ادبیات انگلیس (۲)

کد کتاب : ۵۹۰

نویسنده (ها) : دکتر امراله ابجدیان
Amrollah Abjadian , PhD

قیمت : ۳٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

آشنایی با رمان (۲)

آشنایی با رمان (۲)

کد کتاب : ۵۳۱

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

آشنایی با رمان (۱)

آشنایی با رمان (۱)

کد کتاب : ۵۲۶

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

سیری در ادبیات انگلیس (۱)

سیری در ادبیات انگلیس (۱)

کد کتاب : ۲۹۶

نویسنده (ها) : دکتر امراله ابجدیان
Amrollah Abjadian , PhD

قیمت : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

متون نثر ساده

متون نثر ساده

کد کتاب : ۲۶۹

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی ، هلن اولیایی‌نیا
Abbas-Ali Rezai , PhD , Helen Oliyaie-Niya

قیمت : ۸۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

بیان شفاهى داستان (۱)

بیان شفاهى داستان (۱)

کد کتاب : ۲۱۵

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلى رضائى
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲

شعر انگلیسی

شعر انگلیسی

کد کتاب : ۱۶۵

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۸۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

فنون و صناعات ادبی

فنون و صناعات ادبی

کد کتاب : ۱۶۱

نویسنده (ها) : دکتر جلال سخنور
Jalal Sokhanvar , PhD

قیمت : ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

مقدمه‌ای بر ادبیات انگلیسی

مقدمه‌ای بر ادبیات انگلیسی

کد کتاب : ۴۹

نویسنده (ها) : دکترعباسعلی رضائی
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۱۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

متون برگزیده نثر ادبى

متون برگزیده نثر ادبى

کد کتاب : ۴۴

نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ هنرور
Hooshang Honarvar , PhD

قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

بیان شفاهى داستان (۲)

بیان شفاهى داستان (۲)

کد کتاب : ۳۴

نویسنده (ها) : دکتر مهدى نوروزى ، دکتر پرویز بیرجندى
Mehdi Nowruzi , PhD , Parviz Birjandi , PhD

قیمت : ۸۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲