ایران پیش از تاریخ: عصر مس سنگی

Prehistoric Iran : Chalcolithic Ageگروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۱۵۷۷
نویسنده (ها) : دکتر حسن طلایی
Hassan Talai , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۷ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-740-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب حاضر که دستاورد سالها تحقیق و پژوهش نگارنده است عصر مس‌سنگی را که یکی از درخشان‌ترین دورانهای پیش از تاریخ ایران به شمار می‌آید مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. در این دوران جوامع روستایی اولیه به اوج شکوفایی خود می‌رسند. هدف این تألیف، ابهام‌زدایی از این دوران با استناد به یافته‌های بی‌غرض باستان‌شناختی در بستر عظمت طبیعی فلات ایران است. از این نظر کتاب حاضر نخستین تلاش در این زمینه است.

فهرست اشکال
فهرست تصاوی
فهرست نقشه‌ها
پیشگفتار

فصل اول: فرایند گذار از فرهنگهای نوسنگی به دوره مس‌سنگی
فصل دوم: پیشینه استفاده از اصطلاح مس‌سنگی در دوره‌بندی فرهنگهای پیش از تاریخ
فصل سوم: عصر مس‌سنگی در مناطق مختلف فلات ایران
فصل چهارم: شاخصهای بنیادین عصر مس‌سنگی ایران

منابع و مآخذ

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به ‌عنوان منبع اصلی درس «ایران پیش از تاریخ»، به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :