عصر مفرغ ایران

The Bronze Age of Iranگروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۱۰۵۹
نویسنده (ها) : دکتر حسن طلایی
Hassan Talai , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۷ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-119-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: ایران در آستانه عصر مفرغ (3500-3000 ق.م) نتیجه‌گیری
فصل دوم: عصر مفرغ ایران (حدود 3000-1500 ق. م) شاخصهای عصر مفرغ ایران
فصل سوم: عصر مفرغ در مناطق مختلف فلات ایران شمال غرب
زاگرس مرکزی
جنوب غرب زاگرس (فارس)
شمال شرق
شمال مرکزی
جنوب شرق
جنوب غرب

در پایان هر فصل منابع و مآخذ آن درج شده است.

این کتاب برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ایران در آغاز شهرنشینی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :