تجزیه و تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان

Analyse sémiotique du discoursکد کتاب : ۱۰۵۰
نویسنده (ها) : دکتر حمیدرضا شعیری
Hamid Reza Shairi
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-109-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
فصل اول: گفتمان مراحل تکوین گفتمان
چکیده فصل دوم: بُعد شناختی گفتمان دوگونه شناختی مهم
فصل سوم: بُعد حسی ـ ادراکی گفتمان رابطه بین زبان و دنیا
فصل چهارم: بُعد عاطفی گفتمان چرا مطالعه نظام عاطفی گفتمان ضروری است؟
فصل پنجم: بُعد زیبایی‌شناختی گفتمان به سوی خوانش زیبایی‌شناختی
نتیجه‌گیری
کتابنامه
نمایه

این کتاب برای دانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «تجزیه و تحلیل کلام» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :