مبانی نظری هنرهای تجسمی

The Theoretical Bases of Plastic Artsگروه‌ها : هنر
کد کتاب : ۲۵۷
نویسنده (ها) : دکتر حبیب‌الله آیت‌اللهى
Habibollah Ayatollahi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱
شابک : 978-964-459-257-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۷
آخرین نوبت چاپ : ۱۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

درآمد چاپ دوم
پیشگفتار

فصل اول: دیباچه
فصل دوم: بُعد و ابعاد گوناگون اثر هنری
فصل سوم: بُعد نخست: نقطه
فصل چهارم: بُعد دوم: خط
فصل پنجم: بُعد سوم: تاریک ـ روشن
فصل ششم: رنگ
فصل هفتم: گُستره و گُنج
فصل هشتم: اندازه‌ها (تناسبات)
فصل نهم: ترکیب، تقسیم تاریک ـ روشن در گستره
فصل دهم: سرآمد

تصویرهای گواه
منابع و مآخذ
فهرست آیات قرآنی
فهرست تصاویر
اندازه‌های بین‌المللی پرده نقاشی
اعلام
واژه‌نامه

این کتاب برای دانشجویان رشته هنر در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :