تاریخ تاریخ هنر (سیری در تاریخ تکوین نظریه هنر)

Art History's Historyگروه‌ها : هنر
کد کتاب : ۱۲۱۵
نویسنده (ها) : ورنن هاید ماینر
Vernon Hyde Minor
مترجم (ها) : مسعود قاسمیان
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-964-232-015-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۵
تعداد صفحات : ۴۴۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
گفتار مترجم
یاد و سپاس
پیشگفتار
دیباچه ویراست دوم
دیباچه ویراست نخست
مقدمه
بخش اول: آکادمی
بخش دوم: هنر چیست؟ پاسخهایی از دوران باستان تا قرن هجدهم
1. نظریه هنر در دوران باستان
2. نظریه هنر در قرون وسطی: مسیحیت، انسان و خدا
3. رنسانس (1300ـ1600)
4. طبیعت، امر مطلوب و قاعده در نظریه قرن هفدهم
بخش سوم: پیدایش روش و ظهور مدرنیسم در تاریخ هنر
5. یوهان وینکلمان و تاریخ هنر
6. تجربه‌گرایی
7. امانوئل کانت (1724ـ1804)
8. گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (1770ـ1831)
9. آلوئیس ریگل (1858ـ1905)
10. هاینریش وُلفلین (1864ـ1945)
11. مرجعیت بصری، خُبرگی، سَبْک و فرمالیسم
12. دیدگاههای سوسیالیستی و مارکسیستی
13. تاریخ هنر جدید و فرهنگ بصری
14. فمینیسم
15. خوانش تاریخ هنر: کلام، تصویر، شمایل‌شناسی و نشانه‌شناسی
16. ساخت‌شکنی
17. روانکاوی و تاریخ هنر
18. فرهنگ و تاریخ هنر
19. تأثیر، اصالت، عظمت: بحثی در بینامتنیت
واژه‌نامه (انگلیسی‌ـ فارسی)
واژه‌نامه (فارسی‌ـ انگلیسی)
نمایه اعلام توصیفی
نمایه
این کتاب برای دانشجویان رشته هنر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
ارسال با ایمیل: