مبانی رنگ و کاربرد آن

COLOURFoundations & Useگروه‌ها : هنر
کد کتاب : ۶۱۳
نویسنده (ها) : دکتر حبیب الله آیت اللهى
Habibollah Ayatollahi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-647-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۵
تعداد صفحات : ۱۴۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

پیشگفتار

فصل اول: دیباچه
فصل دوم: عضو بینایی و چشم و نور
فصل سوم: ماده
فصل چهارم: چشم: اندام ادراک بینایی
فصل پنجم: دایره رنگ‌شناسی
فصل ششم: جفتهای رنگهای مکمل
فصل هفتم: هم‌نمایی یا متامریسم
فصل هشتم: بافت و رنگ
فصل نهم: بازتاب و درون‌تاب
فصل دهم: هماهنگی رنگی، کلیات، تعریف و انواع آن
فصل یازدهم: روانشناسی رنگها، نمادها و نمودهای رنگی
فصل دوازدهم: آموزش رنگ

سرانجام
یادداشتها
منابع و مآخذ

 


این کتاب برای دانشجویان رشته هنر در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی هنرهای تجسمی (2)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :