سنجش در مشاوره شغلی

Assessment in Career Counselingکد کتاب : ۲۴۲۲
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا عابدی ، دکتر لیلا حق‌شناس
Mohammad Reza Abedi , PhD , Leila Haghshenas , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-2237-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۶۰
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مشاوره شغلی از رشته‌ها و گرایش‌هایی است که با سنجش سروکار زیادی دارد. به نظر می‌رسد این رشته با کار پارسونز و درواقع با سنجش آغاز شده است و اکنون که نظریه‌های فرامدرن در مشاوره شغلی ارائه شده‌اند، سنجش نه‌تنها ابزار تشخیص که ابزار مداخله نیز هست. این کتاب با پایه‌های اصلی سنجش آغاز می‌شود، سپس درباره متغیرهای محتوایی مرسوم در مشاوره شغلی سنتی بحث می‌شود و شیوه‌های سنجش هر کدام به طور مفصل ارائه می‌شوند. متغیرهای محتوایی مورد توجه همه متخصصان رشد شغلی هستند. برخی متخصصان از متغیرهای محتوایی فراتر می‌روند و متغیرهای فرایندی را نیز بررسی می‌کنند. علاوه بر جهت‌گیریِ متمرکز بر نوع متغیر، نوع سنجش نیز متفاوت است. برخی متخصصان بر سنجش کمّی و برخی دیگر بر سنجش کیفی تأکید می‌کنند؛ بنابراین، سنجش کیفی نیز به کتاب اضافه شده است تا این نوع جهت‌گیری را دربرگیرد. مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان، به علاقه‌مندان حوزه سنجش در مشاوره شغلی نیز توصیه می‌شود.

پیشگفتار
بخش اول: بنیادهای سنجش

فصل اول: تاریخچه، اهداف و شیوه‌های سنجش در نظریه‌های مدرن و فرامدرن مشاورۀ شغلی
فصل دوم: از اندازه‌گیری تا سنجش
فصل سوم: اخلاق در سنجش
بخش دوم: سنجش محتوا
فصل چهارم: سنجش سلامت روان
فصل پنجم: سنجش شخصیت
فصل ششم: سنجش رغبت
فصل هفتم: سنجش ارزش‌ها
فصل هشتم: سنجش هوش
فصل نهم: سنجش هوش هیجانی
فصل دهم: سنجش استعداد و پیشرفت
فصل یازدهم: سنجش چشم‌انداز زمانی
بخش سوم: سنجش فرایندها
فصل دوازدهم: سنجش متغیرهای فرایندی
بخش چهارم: سنجش کیفی
فصل سیزدهم: رویکردهای سنجش کیفی
فهرست جداول
فهرست شکل‌ها

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مشاوره گرایش مشاوره شغلی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «تهیه و کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره شغلی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :