تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)

Marketing Research (An Applied Approach)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۶۳
نویسنده (ها) : دکتر داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابراهیمی و دکتر احمد روستا
Davar Venuss , PhD , Abdol- Hamid Ebrahimi , PhD , Ahmad Roosta , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-600-02-0002-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی
فصل دوم: فرایند تحقیقات بازاریابی
فصل سوم: تعریف و تنظیم مسأله
فصل چهارم: تعیین طرح تحقیق
فصل پنجم: اطلاعات ثانویه
فصل ششم: روشهای گردآوری اطلاعات اولیه
فصل هفتم: طراحی فرمهای گردآوری اطلاعات
فصل هشتم: مبانی سنجش و اندازه‌گیری
فصل نهم: سنجش طرز فکر
فصل دهم: مفاهیم نمونه‌برداری
فصل یازدهم: عملیات میدانی
فصل دوازدهم: پردازش داده‌ها
فصل سیزدهم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهاردهم: طریقه استفاده از SPSS/PC در پروژه‌های تحقیقات بازاریابی
فصل پانزدهم: گزارش تحقیق
فصل شانزدهم: منتخبی از کاربردهای تحقیقات بازاریابی
منابع فصلها
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تحقیقات بازاریابی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مدیران سازمان‌ها و مؤسسات بازرگانی نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: