مدیریت دانش: فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها

Knowledg Management: A Process of Intellectual Capital Creation, Sharing & Application in Businessگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۲۸۷
نویسنده (ها) : دکتر بهروز قلیچ لی
Behrouz Ghlichlee , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0589-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات مدیریت دانش
فصل دوم: سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی
فصل سوم: چرخه‌های مدیریت دانش
فصل چهارم: مدلهای مدیریت دانش
فصل پنجم: فناوریهای مدیریت دانش
فصل ششم: استراتژی دانش
فصل هفتم: مدیریت منابع انسانی و استراتژی دانش
فصل هشتم: فرهنگ تسهیم دانش
فصل نهم: مدیر عالی دانش
فصل دهم: تجارب موفق مدیریت دانش
پیوستها
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT) در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت دانش» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :