روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان)

Persian Teaching Method in the Primary Schools (Education)گروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۳۴۳
نویسنده (ها) : دکتر بهمن زندی
Bahman Zandy , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-0243-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۱۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر ششمین دوره کتاب سال دانشجویی
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

دشواری آموزش مهارت‌های زبانی، یادگیری و تدریس زبان فارسی در کلیۀ مقاطع تحصیلی و به‌ویژه دورۀ دبستان بر معلمان و محققان پوشیده نیست. به همین منظور نگارنده در این کتاب می‌کوشد طی 5 بخش و به‌طور مبسوط، ضمن بررسی مسائل مختلف روش تدریس زبان فارسی، بر دانش نظری و مهارت‌های عملی معلمان و استادان بیفزاید. مزیّت این کتاب به دلیل طرح و تبیین موضوعات مختلف همچون ویژگی‌های زبان و خط فارسی، مهارت‌های زبانی، آموزش ادبیات و حتی تخصیص مباحثی به آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و دانش‌آموزان دارای اختلالات زبانی است.

آغاز سخن

بخش نخست: بررسی ویژگیهای زبان و خط فارسی
فصل اول: ویژگیهای عمومی زبانهای انسانی
فصل دوم: عناصر و قواعد سازنده زبان فارسی معیار
فصل سوم: نظام نوشتاری زبان فارسی

بخش دوم: آموزش مهارتهای زبانی در دوره دبستان
فصل چهارم: مهارتهای زبان شفاهی و نقش آنها در دوره دبستان
فصل پنجم: مهارت خواندن و رویکردها و روشهای آموزش آن در دوره دبستان
فصل ششم: مهارت نوشتن و روشها و شیوه‌های تدریس آن در دوره دبستان

بخش سوم: آموزش زبان فارسی به دانش‌آموزان غیرفارسی زبان
فصل هفتم: اصول حاکم بر روشهای آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم

بخش چهارم: آموزش مهارتهای زبان فارسی به دانش‌آموزان دوره دبستان که دچار اختلالات یادگیری زبانی هستند
فصل هشتم: اختلالات یادگیری مهارتهای زبان فارسی در دانش‌آموزان دبستانی

بخش پنجم: اصول و مبانی آموزش ادبیات در دوره دبستان
فصل نهم: ماهیت ادبیات، انواع و کاربرد و تدریس آن در دوره دبستان

ضمیمه
کتابشناسی

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از منبع اصلی درس «روش تدریس زبان فارسی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :