مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

Self- Management Fundamentals and Approaches (Advanced Organizational Behavior Management)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۵۵۰
نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان
Ali Rezaian , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
شابک : 978-964-530-712-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب حاضر که حاصل سالها مطالعه و تحقیق مؤلف است و ارجاعات درون متن و منابع پایانی گواه آن است به مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن با تکیه بر مبانی و اصول مدیریت منابع انسانی می‌پردازد. بخش نخست کتاب به تعریف و نقش شخصیت در منابع انسانی و بخش بعدی به تجزیه و تحلیل رابطه شخص و شغل اختصاص دارد و پس از آن برنامه‌ریزی منابع انسانی با توجه به مباحث دو بخش قبلی بررسی شده است و مبحث پایانی درباره‌ عوامل استخدام و گزینش مسائل شغل، کارمند‌یابی، ویژگیهای داوطلبانه استخدام و همچنین آزمونها و روشهای استخدام است. از مزایای این کتاب این است که هر فصل با هدف فصل و پرسشهایی که پس از مطالعه فصل،‌ خواننده می‌تواند به آنها پاسخ دهد و مقدمه شروع و با کتابشناسی پایان می‌یابد و دارای واژه‌نامه و نمایه اعلام است.

فصل اول: شخصیت
فصل دوم: تفاوتهای فردی
فصل سوم: هویت
فصل چهارم: تواناییها و عملکرد
فصل پنجم: مدیریت احساسات
فصل ششم: نگرشهای شغلی
فصل هفتم: رضایت شغلی
فصل هشتم: تعهد سازمانی
فصل نهم: مدیریت خویشتن
واژه‌نامه
اعلام

هر فصل شامل هدف فصل، مقدمه و کتابشناسی است


کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «رفتار سازمانی پیشرفته» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: