مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

Management of Political Behavior in Organization(Advanced organizational Behavior Management)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۸۰۷
نویسنده (ها) : دکترعلی رضائیان
Ali Rezaian , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-459-847-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
فصل اول: نفوذ
فصل دوم: قدرت
فصل سوم: مدیریت مسئولانه قدرت
فصل چهارم: مدیریت تصویرپردازی دیگران
فصل پنجم: سیاست در سازمان
منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته» در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: