خواندن متون ساده ( به زبان فرانسه )

LECTURE DE TEXTES SIMPLESکد کتاب : ۵۴۵
نویسنده (ها) : دکتر زهره جوزدانی ، نازیتا عظیمی میبدی
Zohreh Joozdani , PhD , Nazita Azimi-Meibodi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-574-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال


Avant-Propos
Texte 1: La rentrée
Texte 2: Le petit cheval blanc
Texte 3: Le malade imaginaire
Texte 4: Le champ d'orge
Texte 5: La chévre de Monsieur Seguin I
Texte 6: La chévre de Monsieur Seguin II
Texte 7: Aprés la bataille
Texte 8: La mort d'un brave
Texte 9: Les soldats du petit Pierre
Texte 10: Les chaussures neuves
Texte 11: Le secret de Maître Cornille
Texte 12: Geneviéve et sa mére
Texte 13: Départ des Pasquier pour l'école (I)
Texte 14: Départ des Pasquier Pour l'école (II)
Texte 15: Le Corbeau et le Renard
Texte 16: Si j'étais riche
Texte 17: La lutte de Pasteur contre la rage
Texte 18: Ma mére
Texte 19: L'autmne
Texte 20: Les camarades
Texte 21: Le retour dans la patrie
Texte 22: La vie des hommes
Texte 23: Une curiosité inutile
Texte 24: Le mal, c'est l'oisiveté
Texte 25: Fermeture de la chasse
Texte 26: Les fleurs de glais
Texte 27: Lamartine et les petits bergers de Milly
Texte 28: La bombe
Textes Supplementaires
Bibliographie

چاپ سوم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان فرانسه در گرایشهای مترجمی و ادبیات در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «خواندن متون ساده» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :