سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( مبانی نظری، طرح، توسعه و اجرا )

Management Information Systems(Conceptual Foundations, Design, Development, and Implementation)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۶۸۹
نویسنده (ها) : دبلیو. اس . جوادکار
W. S. Jawadekar
مترجم (ها) : دکتر احمد سرداری
Ahmad Sardari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-727-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۹
تعداد صفحات : ۳۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار

فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
فصل دوم: نقش و اهمیت مدیریت
فصل سوم: فرایند مدیریت
فصل چهارم: نظریه و ساختار سازمان
فصل پنجم: مدیریت برنامه‌ریزی بازرگانی
فصل ششم: مفاهیم
فصل هفتم: تحلیل و طراحی سیستمها
فصل هشتم: فنّاوری اطلاعات
فصل نهم: سیستمهای پشتیبان تصمیم
فصل دهم: پایگاه داده‌ها
فصل یازدهم: ایجاد و اجرای سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
فصل دوازدهم: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت: کاربردها

واژه‌نامه
اختصارات

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «سیستمهای اطلاعاتی مدیریت» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :