مباحث ویژه مدیریت دولتی

Cases in Public Administrationگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۸۷
نویسنده (ها) : دکتر سیدمهدی الوانی ، دکتر شمس‌السادات زاهدی
Seyed Mehdi Alvani , PhD , Shamsossadat Zahedi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0232-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۴۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

فصل اول: موردپژوهی در مدیریت
فصل دوم: قضایای سازمانی و تحلیل آنها با تأکید بر بعد رفتاری
فصل سوم: قضایای سازمانی و تحلیل آنها با تأکید بر روابط کار
فصل چهارم: قضایای سازمانی و تحلیل آنها با تأکید بر فرایند مدیریت
فصل پنجم: قضایای سازمانی و تحلیل آنها در مورد سایر وجوه مدیریت
فصل ششم: قضایایی برای تحلیل

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مباحث ویژه مدیریت دولتی» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :