سرپرستی در صنعت مهمانداری

Supervision in the Hospitality Industryگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۲۰۲
نویسنده (ها) : دکتر سید مهدی الوانی
Seyed Mehdi Alvani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-964-530-280-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه
فصل اول: نقش سرپرست در صنعت مهمانداری
فصل دوم: سرپرست در نقش هدایت‌کننده و رهبر
فصل سوم: تفاوتهای فرهنگی در محیط کار
فصل چهارم: ارتباطات مؤثر
فصل پنجم: انگیزش و ایجاد فضای کاری مطلوب
فصل ششم: استانداردهای عملکرد در مشاغل مهمانداری
فصل هفتم: انتخاب و استخدام نیروی کار
فصل هشتم: آموزش و بالنده‌سازی کارکنان
فصل نهم: ارزیابی عملکرد
فصل دهم: مسائل انضباطی در صنعت مهمانداری
فصل یازدهم: برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل در صنعت مهمانداری
فصل دوازدهم: تصمیم‌گیری و حل مسئله
فصل سیزدهم: تفویض اختیار
فصل چهاردهم: مدیریت ایمنی و بهداشت
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت، در مقطع کاردانی و کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «سرپرستی در صنعت مهمانداری» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: