رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی

Scientific and Educational Mission of Teaching Centersگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۱۳۳
نویسنده (ها) : دکتر علی شریعتمداری
Ali Shariatmadari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-133-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۴
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۴۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۷۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

تعلیم و تربیت جزء لاینفک حیات انسانی است و یکی از ضرورت‌های آن، مطالعۀ ابعاد مختلف آموزش، شناخت اصول، اهداف و شیوه‌های آن است. به همین منظور نگارنده در این کتاب می‌کوشد با بررسی کلی و آسیب‌شناسی ضمنی منابع فارسی و لاتین در زمینۀ روش تدریس و تفهیم مطالب درسی، اهمیت موضوع و جایگاه تربیت را برجسته کند. چشم‌اندازی که پیش‌روی مخاطب ترسیم می‌شود وجه انتقادی و نسبتاً مقایسه‌ای اما راهبردی آن مخصوصاً در مراکز آموزشی است. طرح پیشنهادی و جدید آموزش این کتاب مبتنی بر تعلیم و تربیت است که در نهایت باید به هدایتی فراگیر در ابعاد علمی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی و نیز انضباط دینی و توافق رفتار با تعالیم دینی بینجامد؛ این همان رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی است.

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: بررسی کتابهای فارسی در زمینه شیوه تدریس
فصل دوم: بررسی کتابهای لاتین در زمینه شیوه تدریس
فصل سوم: طرح جدید آموزش

منابع و مآخذ

این کتاب که دربرگیرنده مفاهیم روشها و فنون تدریس است برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس «روشها و فنون تدریس» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: