مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها، الگوها و کاربردها)

Corporate Social Responsibility Concepts, Theories, Models & Applicationsگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۷۱۷
نویسنده (ها) : دکتر رضا شافعی ، دکتر کیومرث احمدی
Reza Shafei , PhD , Kumars Ahmadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۳
شابک : 978-964-530-923-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۲۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

هرچند مسئولیت‌پذیری اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم نوین در عصر حاضر شناخته می‌شود، قدمت آن به زمان باستان، یعنی دوران تدوین قوانین حمورابی بازمی‌گردد. مطابق این مفهوم، سازمانهایی که به نیازهای انسانی افراد توجه کرده، و مأموریتها و دورنمای راهبردی‌شان را براساس خواسته‌های بشردوستانه زیست ـ سازگار تدوین می‌نمایند، جایگاه خود را در جامعه ارتقاء بخشیده، به عنوان یک عنصر اثرگذار و مؤثر در حفظ و پایداری محیطی مطرح می‌شوند. با این رویکرد، همه سازمانهایی که در گذشته صرفاً به سود و زیان خود می‌اندیشیدند، تحت فشار مردم و همچنین سازمانهای همکار و رقیب دید خود را گسترش داده، اندکی فراتر از منافع صرف سازمان را در نظر می‌گیرند؛ زیرا زمانی تصور بر این بود که مؤسسات صرفاً در برابر سهامداران و کارکنان‌شان مسئول‌اند اما با تغییر در رویکردهای جدید مدیریتی، مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی به مثابه یک اصل اساسی در جوامع مطرح گردید. براساس این مفهوم، از آنجا که سازمانها نیز مانند اشخاص حقیقی عضوی از اجتماع به شمار می‌روند، همانند سایر اعضای جامعه نسبت به محیط پیرامون خود مسئولیت دارند. بنابراین، می‌توان اذعان داشت که در حال حاضر به دوران پاسخگوبودن سازمانها وارد شده‌ایم.

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: تاریخچه و مفاهیم
فصل دوم: اصول و راهبردها
فصل سوم: استقرار نظام مسئولیت‌پذیرى اجتماعى در سازمان
فصل چهارم: دیدگاهها و نظریه‌ها
فصل پنجم: مدلهاى مسئولیت‌پذیرى اجتماعى سازمانى
فصل ششم: مزایا و منافع استقرار مسئولیت‌پذیرى اجتماعى سازمانى
فصل هفتم: حوزه‌هاى ارتباطى مسئولیت‌پذیرى اجتماعى سازمانى
فصل هشتم: مسئولیت‌پذیرى سازمانى و مفاهیم جدید بازاریابى اجتماعى
فصل نهم: مسئولیت‌پذیرى اجتماعى سازمانى در سایر کشورها
فصل دهم: ابزارهاى سنجش مسئولیت‌پذیرى اجتماعى در سازمانها

منابع
منابع فارسى
منابع لاتین

کتاب حاضر براى دانشجویان رشته مدیریت در مقاطع کارشناسى ارشد و دکترا به عنوان منبع کمک درسى براى دروس پایه مدیریت و سازمان و نیز براى دانشجویان علوم اجتماعى و سیاسى قابل استفاده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهى، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :