بازارها و نهادهای مالی

Financial Institutions and Marketsگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۷۱۳
نویسنده (ها) : محمد شبانی
Mohammad Shabany
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-919-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

مطالعه و آشنایی با بازارها و نهادهای مالی برای تحلیلگران،‌ مدیران و کارشناسان مالی و اقتصادی از دو بعد حائز اهمیت است: از بعد کلان؛‌ بدان جهت که نتایج بسیاری از مطالعات اثبات کرده‌اند که رشد بخش واقعی اقتصاد بدون توسعه بازارها و نهادهای مالی ممکن نیست، بسیاری از اقتصاددانان از زوایای مختلف،‌ با شدت تأکید متفاوت،‌ به بررسی نقش بازارها و نهادهای مالی در توسعه بخش واقعی اقتصاد پرداخته‌اند. برخی از اقتصاددانان این نقش را قابل اغماض و برخی دیگر آن را مهم تصور کرده‌اند. فصول «1» الی «3» کتاب به بررسی این موضوعات اختصاص داده شده است. از بعد خرد؛ تهیه برنامه راهبردی صحیح بر مبنای متغیرهای محیطی از مهم‌ترین وظایف مدیریت بنگاه اقتصادی است. برای تدوین برنامه راهبردی مالی،‌ شناخت نظام مالی لازم است. نظام مالی از پنج جزء ابزارهای مالی، نهادهای مالی، بازارهای مالی، قوانین مالی و نهادهای نظارتی مالی تشکیل می‌شود. فصول «4» الی «13» کتاب به معرفی «اجزاء پنجگانه نظام مالی» می‌پردازد. این کتاب چارچوب مفهومی برای پاسخ به این پرسشهاست: چرا بازارهای مالی به وجود آمده‌اند و چرا ما به آنها نیاز داریم؟

پیشگفتار

بخش اول: جایگاه بازارها و نهادهای مالی
فصل اول: ماهیت و نقش بازارها و نهادهای مالی در بخش واقعی اقتصاد
ضمیمه فصل اول: بررسی مطالعات نظری و تجربی در زمینه رابطه سطح توسعه بخش...
فصل دوم: تحلیل گردش وجوه ناشی از رفتارهای استقراض و وام‌دهی در...
فصل سوم: عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض و وام‌دهی و نقش نرخ بهره در...

بخش دوم: انواع ابزارهای مالی و قابل استفاده در بازارهای مالی
فصل پنجم: ابزارهای مالی در بازار سرمایه
فصل ششم: ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان

بخش سوم: انواع نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی
فصل هفتم: نهادهای مالی واسطه‌ای سپرده‌پذیر
فصل هشتم: نهادهای مالی واسطه‌ای قراردادی
فصل نهم: نهادهای مالی واسطه‌ای رابط
فصل دهم: نهادهای مالی عامل یا کارگزار

بخش چهارم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازارهای مالی
فصل یازدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار پول
فصل دوازدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار سرمایه
فصل سیزدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار تأمین اطمینان

منابع انگلیسی
منابع فارسی
نمایه

کتاب حاضر، برای دانشجویان رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «بازارها و نهادهای مالی» به ارزش 2 واحد و به عنوان کمک‌درسی برای مقطع کارشناسی، درس «نهادهای مالی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :