نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد سوم: داستان سیاوش

Ancient Book The Edition and Interpretation of Shahname ofFerdowsi Vol 3کد کتاب : ۶۸۵
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-723-7 شومیز 978-964-530-613-5گالینگ
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۲۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

شاهنامه کتاب فرهنگ ایران و سند هویت فرهنگی ما ایرانیان است. از این رو، سازمان «سمت» ضروری دانسته است که ویرایش و گزارش شاهنامه را آن چنانکه در خور این کتاب ارجمند است، در برنامه انتشاراتی خود بگنجاند. کتاب حاضر به نام «نامه باستان» جلد سوم از مجموعه‌ای ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربرخواهد داشت. در این جلد، داستان سیاوش به تمامی ویراسته و شرح گردیده است. مؤلف دانشمند، دکتر میرجلال‌الدین کزّازی در شرح ابیات و تحلیل داستانها، از دانشها و دیدگاههایی چون واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی، چهره‌شناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی، سبک‌شناسی، زیبایی‌شناسی و نسخه‌شناسی بهره گرفته است. در زیبایی‌شناسی، بیتها از دید سه دانش بدیع، بیان و معانی کاویده و بررسی شده است. در سبک‌شناسی، دگرگونیهای تاریخی زبان در نظر بوده است. در ریشه‌شناسی، خاستگاه و پیشینه واژگان بررسی شده و کمابیش ریخت پهلوی واژگان به دست داده شده است. این جلد مقدمه‌ای جالب درباره فردگرایی و اسطوره‌زدایی دارد و در آن از تاریخی شدن اسطوره و اسطوره‌ای شدن تاریخ سخن رفته است.

یادداشت آغازین
دیباچه
داستان سیاوش
بخشهای برافزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه‌نمای ریشه‌شناختی
کتابنما


چاپ ششم با اصلاحات

مجموعه «نامه باستان» برای همه دوستداران شاهنامه به چاپ خواهد رسید؛ اما دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از «نامه باستان» به عنوان منبع اصلی درس مربوط به شاهنامه و در مقطع کارشناسی به عنوان منبع فرعی درسهای «متون نظم 2: رستم و سهراب و رستم و اسفندیار» میتوانند بهره گیرند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :