نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد ششم: از پادشاهی لهراسپ تا پادشاهی دارای داراب

Ancient Book The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi Vol 6کد کتاب : ۹۷۶
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi, PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-022-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۹۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

شاهنامه کتاب فرهنگ ایران و سند هویت فرهنگی ما ایرانیان است. از این رو، سازمان «سمت» ضروری دانسته است که ویرایش و گزارش شاهنامه را آن چنانکه در خور این کتاب ارجمند است، در برنامه انتشاراتی خود بگنجاند. کتاب حاضر به نام «نامه باستان» جلد ششم از مجموعه‌ای ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربرخواهد داشت. در این جلد، از داستان پادشاهی لهراسپ تا پادشاهی دارای داراب به تمامی ویراسته و شرح گردیده است. مؤلف دانشمند، دکتر میرجلالالدین کزّازی در شرح ابیات و تحلیل داستانها، از دانشها و دیدگاههایی چون واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی، چهره‌شناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی، سبک‌شناسی، زیبایی‌شناسی و نسخه‌شناسی بهره گرفته است. در زیبایی‌شناسی، بیتها از دید سه دانش بدیع، بیان و معانی کاویده و بررسی شده است. در سبک‌شناسی، دگرگونیهای تاریخی زبان در نظر بوده است. در ریشه‌شناسی، خاستگاه و پیشینه واژگان بررسی شده و کمابیش ریخت پهلوی واژگان به دست داده شده است.

دیباچه
پادشاهی لهراسپ
پادشاهی گشتاسپ
داستان هفت خوان اسفندیار
داستان رستم و اسفندیار
داستان رستم و شغاد
پادشاهی بهمن اسفندیار
پادشاهی همای چهرزاد
پادشاهی داراب
پادشاهی دارای داراب
بخشهای برافزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه‌نمای ریشه‌شناختی
کتابنما

مجموعه «نامه باستان» برای همه دوستداران شاهنامه به چاپ می رسد؛ اما دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از این مجلد و مجلدهای دیگر که به یاری خداوند در آینده چاپ خواهد شد، می‌توانند بهره‌مند گردند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :