نامه باستان : ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد دوم) : از آغاز پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب

Ancient Book The Edition and Interpretation of Shahname ofFerdowsi : Vol 2کد کتاب : ۶۱۹
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Galal-od-Din Kazzazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-654-4 شومیز978-964-530-679-1گالینگور
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

شاهنامه کتاب فرهنگ ایران و سند هویت فرهنگی ما ایرانیان است. از این رو، سازمان «سمت» ضروری دانسته است که ویرایش و گزارش شاهنامه را آن چنانکه در خور این کتاب فاخر است، در برنامه انتشاراتی خود بگنجاند.کتاب حاضر با نام «نامه باستان»، جلد دوم از مجموعه‌ای ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربر خواهد داشت. در این جلد، از آغاز پادشاهی نوذر تا پایان داستان رستم و سهراب ویراسته و شرح گردیده است.مؤلف دانشمند، دکتر میرجلال‌الدین کزّازی در شرح ابیات و تحلیل داستانها، از دانشها و دیدگاههایی چون واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی، چهره‌شناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی، سبک‌شناسی و زیبایی‌شناسی بهره گرفته است. در زیبایی‌شناسی، بیتها از دید سه دانش بدیع، بیان و معانی کاویده و بررسی شده است. در سبک‌شناسی، دگرگونیهای تاریخی زبان در نظر بوده است. در ریشه‌شناسی، خاستگاه و پیشینه واژگان بررسی شده و کمابیش ریخت پهلوی واژگان به دست داده شده است. نیز در این جلد، ابیات و واژه‌ها از دید شناخت نسخه بدلها بررسی شده است.

یادداشت آغازین
دیباچه
نوذر
تهماسپ
کیقباد
کیکاووس
داستان سهراب
بخشهای برافزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه‌نمای ریشه شناختی
کتابنما

مجموعه «نامه باستان» برای همه دوستداران شاهنامه به چاپ خواهد رسید؛ اما دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از «نامه باستان» به عنوان منبع اصلی درس مربوط به «شاهنامه» و در مقطع کارشناسی به عنوان منبع فرعی درسهای «متون نظم 2: رستم و سهراب و رستم و اسفندیار» می‌توانند بهره گیرند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :