مطالب مرتبط با کلید واژه

تئاتر


معرفی تئاتر ستمدیده با هدف‌گذاری طغیان و آگاهی در کتاب آگوستوبوئال

معرفی تئاتر ستمدیده با هدف‌گذاری طغیان و آگاهی در کتاب آگوستوبوئال

قطب‌الدین صادقی، منتقد و کارگردان تاکید دارد که آگوستوبوئال، نویسنده «بازی‌هایی برای بازیگران و نابازیگران» توانسته با ارایه و معرفی تئاتر ستمدیده جامعه بزرگ مخاطبان را به صحنه بازی بکشاند تا با آگاهی و بینش به طغیان در برابر ظلم و نابرابری بپردازند.

ادامه مطلب