مطالب مرتبط با کلید واژه

یادداشت


آینه تمام نمای اخلاص

آینه تمام نمای اخلاص

دکتر حمیدرضا خادمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، در این یادداشت به اخلاص عمل شهید سلیمانی پرداخته است.

ادامه مطلب
وحدت حوزه و دانشگاه، راه برون رفت از انحطاط است
یادداشتی از دکتر داود مهدوی‌زادگان به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه:

وحدت حوزه و دانشگاه، راه برون رفت از انحطاط است

دکتر مهدوی‌زادگان: جمهوری اسلامی با سرمشق قرار دادن ایده وحدت حوزه و دانشگاه توانست علیرغم همه دشمنی‌های جهان استکباری، ملت را در مسیر پیشرفت و ترقی قرار دهد.

ادامه مطلب