مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی

کتاب های با مشارکت «مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی»

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

قواعد فقه: بخش حقوق عمومی (جلد سوم)

قواعد فقه: بخش حقوق عمومی (جلد سوم)

کد کتاب : ۱۱۳۰

نویسنده (ها) : استاد عباسعلی عمید زنجانی
A. Amid Zanjani . PhD

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

قواعد فقه: جلد دوم: بخش حقوق جزا

قواعد فقه: جلد دوم: بخش حقوق جزا

کد کتاب : ۱۱۰۹

نویسنده (ها) : استاد عباسعلی عمید زنجانی
Prof. A. Amid Zanjani

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

قواعد فقه (جلد اول): بخش حقوق خصوصی

قواعد فقه (جلد اول): بخش حقوق خصوصی

کد کتاب : ۱۱۰۸

نویسنده (ها) : استاد عباسعلی عمید زنجانی
Prof. A. Amid Zanjani

قیمت : ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷