قواعد فقه (جلد اول): بخش حقوق خصوصی

The Rules of Islamic JurisprudenceVol. 1Criminal Lowگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۱۰۸
نویسنده (ها) : استاد عباسعلی عمید زنجانی
Prof. A. Amid Zanjani
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-179-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه
بخش اول : کلیات
بخش دوم : قواعد فقه در حوزه حقوق خصوصی
بخش سوم : قواعد عمومی خیارات
منابع
فهرست آیات

این کتاب برای دانشجویان رشته فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان منبع فقه تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: