انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

کتاب های با مشارکت «انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی»

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.

مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی

کد کتاب : ۱۵۲۲

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم حسن بیگی
Ebrahim Hassan Beigi , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴