پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب های با مشارکت «پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی»

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.

پایش بیوشیمیایی تمرینهای ورزشی

پایش بیوشیمیایی تمرینهای ورزشی

کد کتاب : ۱۱۲۳

نویسنده (ها) : اتکو ویرو ، مهیس ویرو
Atko Viro Mehis Viro
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی، دکتر ولی الله دبیدی روشن، دکتر محمد فرامرزی، دکتر سیروس چوبینه، دکتر امیرحسین حقیقی
A. A. Gaeini , PhD V.D. Roushan , PhD A.H. Haghighi , PhD M. Faramarzi , PhD S. Chobineh , PhD

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۲): سنجش عملکرد و موضوعات ویژه عملکرد فعالیت ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۲): سنجش عملکرد و موضوعات ویژه عملکرد فعالیت ورزشی

کد کتاب : ۱۰۷۲

نویسنده (ها) : رابرت آ. رابرگز ، اسکات ا. رابرتس
Robert A. Robergs , Scott O.Roberts
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی ا... دیبدی روشن
Abbas Ali Gaeini , PhD , Valiollah Dabidy Roshan , PhD

قیمت : ۴٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱): (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی)

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱): (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی)

کد کتاب : ۹۴۷

نویسنده (ها) : رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان
Robert A. Robergs , Steven J. Keteyian
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی ا... دیبدی روشن
Abbas Ahli Gaeini , PhD , Valiollah Dabidy Roshan , PhD

قیمت : ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

یادگیری مشارکتی در تربیت بدنی

یادگیری مشارکتی در تربیت بدنی

کد کتاب : ۹۰۷

نویسنده (ها) : استیو گرینسکی
Steve Grineski
مترجم (ها) : دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی ، محمود مرشدی
Seyed Mohammad Kazem Va'ez Mousavi , PhD Mahmoud Morshedi

قیمت : ۲۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی

پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی

کد کتاب : ۸۴۲

نویسنده (ها) : دکتر رضا قراخانلو ، دکتر حسن دانشمندی ، دکتر محمدحسین علیزاده
Reza Gharakhanlou , PhD , Hassan Daneshmandi , PhD , Mohammad Hossein Alizadeh , PhD

قیمت : ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

کد کتاب : ۷۸۴

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانشمندی ، دکتر محمدحسین علیزاده ، دکتر رضا قراخانلو
Hassan Daneshmandi , PhD , Mohammad Hossein Alizadeh , PhD , Reza Gharakhanlou , PhD

قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲