پایش بیوشیمیایی تمرینهای ورزشی

Biochemical Monitoring of Sport Trainingگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۱۱۲۳
نویسنده (ها) : اتکو ویرو ، مهیس ویرو
Atko Viro Mehis Viro
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی، دکتر ولی الله دبیدی روشن، دکتر محمد فرامرزی، دکتر سیروس چوبینه، دکتر امیرحسین حقیقی
A. A. Gaeini , PhD V.D. Roushan , PhD A.H. Haghighi , PhD M. Faramarzi , PhD S. Chobineh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
آخرین بروزرسانی : ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-530-195-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۵۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی
بخش اول: هدف از پایش بیوشیمیایی تمرین
فصل اول: مقدمه: ضرورت و فرصت
فصل دوم: سازگاریهای متابولیک با تمرین
بخش دوم: ابزارهای پایش بیوشیمیایی تمرین
فصل سوم: متابولیتها و سوبستراها
فصل چهارم: روش‌شناسی مطالعات هورمونی
فصل پنجم: هورمونها، ابزارهای پایش تمرین
فصل ششم: شاخصهای هماتولوژیک، ایمونولوژیک و تعادل آب ـ الکترولیت
بخش سوم: عملی ساختن پایش بیوشیمیایی تمرین
فصل هفتم: بازخورد آثار ناشی از تمرین
فصل هشتم: ارزیابی بارکار تمرین
فصل نهم: ارزیابی تغییرات سازش‌پذیری برای به حداکثر رساندن راهبردهای تمرینی
منابع
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس «بیوشیمی ورزشی» و «تغذیه و ورزش» به ارزش جمعاً 4 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، کلیه علاقه‌مندان به رشته‌های طب ورزشی نیز از آن بهره‌مند شوند.
ارسال با ایمیل: