پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کتاب های با مشارکت «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»

نمایش ۹۱ تا ۱۰۱ مورد از کل ۱۰۱ مورد.

توسعه در آینه تحولات

توسعه در آینه تحولات

کد کتاب : ۷۶۵

نویسنده (ها) : دکتر سید هادى عربى علیرضا لشکرى
Sayyed Hadi Arabi , PhD Ali Reza Lashkari

قیمت : ۱۷٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

کد کتاب : ۷۰۷

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان

قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

مکاتب تفسیرى(جلد اول): مفسران نخستین، مکتب روایى محض،تفاسیر روایى محض

مکاتب تفسیرى(جلد اول): مفسران نخستین، مکتب روایى محض،تفاسیر روایى محض

کد کتاب : ۶۴۷

نویسنده (ها) : على اکبر بابایى
Ali Akbar Babayi

قیمت : ۲۲۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد سوم) : امام محمد غزالی

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد سوم) : امام محمد غزالی

کد کتاب : ۵۷۰

نویسنده (ها) : بهروز رفیعی ، زیر نظر حجت الاسلام اعرافی
Behruz Rafiei Supervised by : Ali Reza Aarafi

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد چهارم)

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد چهارم)

کد کتاب : ۵۲۸

نویسنده (ها) : محمد بهشتی ، علی نقی فقیهی ، مهدی ابوجعفری ، زیر نظر حجت الاسلام علیرضا اعرافی
Mohammad Beheshti Ali Naqi Faqihi,Mehdi Abuja`aFari

قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹

مبانى فقهى اقتصاد اسلامى

مبانى فقهى اقتصاد اسلامى

ناشر : سمت

کد کتاب : ۵۲۷

نویسنده (ها) : محمد مهدى کرمى و محمد پورمند (نبى زاده)
Mohammad Mahdi Karami , Mohammad Poormand (Nabizadeh)

قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

روش شناسى تفسیر قرآن

روش شناسى تفسیر قرآن

کد کتاب : ۴۸۰

نویسنده (ها) : على اکبر بابایى غلامعلى عزیزى کیا مجتبى روحانى راد
Ali Akbar Babayi , Gholam Ali Azizi Kia , Mojtaba Rowhani Rad

قیمت : ۲۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فلسفه قدرت

فلسفه قدرت

کد کتاب : ۴۵۴

نویسنده (ها) : سید عباس نبوی
Seyyed Abbass Nabavi

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد دوم)

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد دوم)

کد کتاب : ۴۲۷

نویسنده (ها) : محمد بهشتی ، مهدی ابوجعفری ، علی نقی فقیهی زیر نظر حجه الاسلام علیرضا اعرافی
Mohammad Behesht , Mehdi abuja`afari , Ali naqi Faqihi

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نقد و بررسی منابع سیره نبوی

نقد و بررسی منابع سیره نبوی

کد کتاب : ۳۸۱

نویسنده (ها) : جمعى از مؤلفان زیر نظر حجه الاسلام والمسلمین رسول جعفریان
A Group of Authors

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

درآمدى بهمبانى اقتصادخرد: با نگرش اسلامى

درآمدى بهمبانى اقتصادخرد: با نگرش اسلامى

کد کتاب : ۳۶۵

نویسنده (ها) : محمد جعفر انصارى، عسگر دیرباز، محمد مهدى کرمى و محمد حسین کرمى
M.J. Ansari , A. Dirbaz , M. M. Karami , M. H. Karami

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳