دانشگاه رازی کرمانشاه

کتاب های با مشارکت «دانشگاه رازی کرمانشاه»

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.

آب و هوا شناسی معماری و مدیریت انرژی ساختمان

آب و هوا شناسی معماری و مدیریت انرژی ساختمان

کد کتاب : ۱۹۱۹

نویسنده (ها) : دکتر حسن ذوالفقاری
Hasan Zolfaghari , PhD

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

کلام اسلامی: توحید، صفات و افعال الهی 
 ( بر اساس کتاب تجرید الاعتقاد)

کلام اسلامی: توحید، صفات و افعال الهی ( بر اساس کتاب تجرید الاعتقاد)

کد کتاب : ۱۳۳۲

نویسنده (ها) : دکتر امیر شیرزاد
Amir Shirzad , PhD

قیمت : ۳۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

زیبایی شناسی قرآن

زیبایی شناسی قرآن

کد کتاب : ۱۱۳۱

نویسنده (ها) : دکتر محمود فضیلت
Mahmoud Fazilat , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

فن ترجمه: اصول نظرى و عملى ترجمه از عربى به فارسى و فارسى به عربى

فن ترجمه: اصول نظرى و عملى ترجمه از عربى به فارسى و فارسى به عربى

ناشر : سمت

کد کتاب : ۵۱۲

نویسنده (ها) : دکتر یحیى معروف
Yahya Ma`rüf

قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

العروض العربى البسیط: اسهل الطرق لتعلم العروض و القافیه

العروض العربى البسیط: اسهل الطرق لتعلم العروض و القافیه

کد کتاب : ۳۹۶

نویسنده (ها) : الدکتور یحیى معروف
Yahya Maruf

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

آهنگ شعر فارسى: وزن، قافیه و ردیف

آهنگ شعر فارسى: وزن، قافیه و ردیف

کد کتاب : ۳۳۷

نویسنده (ها) : دکتر محمود فضیلت
Mahmoud Fazilat , PhD

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۹