کلام اسلامی: توحید، صفات و افعال الهی ( بر اساس کتاب تجرید الاعتقاد)

Islamic Theology: Monotheism, Divine Attributes and Actions (A Study Based on the Book of Tajrid al-I'tiqad)گروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۳۳۲
نویسنده (ها) : دکتر امیر شیرزاد
Amir Shirzad , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه رازی کرمانشاه
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰
شابک : 978-964-530-426-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۴٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی
درآمد
چکیده
درس اول: درباره علم کلام
درس دوم: اثبات وجود خدای متعال
درس سوم: خدای قادر و مختار
درس چهارم: خدای عالم و دانا
درس پنجم: خدای زنده، مرید، مدرِک، متکلم و باقی
درس ششم: صفات سلبی خداوند
درس هفتم: ادامه صفات سلبی خداوند
درس هشتم: رؤیت خداوند
درس نهم: دیگر صفات ثبوتی و صفات خبری خداوند
درس دهم: حسن و قبح افعال
درس یازدهم: حکمت و عدل الهی
درس دوازدهم: جبر و اختیار
درس سیزدهم: قضا و قدر
درس چهاردهم: تکلیف الهی
درس پانزدهم: لطف،آلام و اعواض
کتابنامه

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های الهیات (فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی و ...) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع درسی «کلام اسلامی (1)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: