مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی قم

کتاب های با مشارکت «مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی قم»

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.

فرهنگ واژه ها درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر

فرهنگ واژه ها درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۴۸۱

نویسنده (ها) : عبدالرسول مشکات (بیات) با همکاری جمعی از نویسندگان
Abdolrasool Meshkat (Bayat) In Cooperation With a Group of Writers

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸