فرهنگ واژه ها درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر

A Desctiptive Lexicon on New Expresssionsگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۴۸۱
نویسنده (ها) : عبدالرسول مشکات (بیات) با همکاری جمعی از نویسندگان
Abdolrasool Meshkat (Bayat) In Cooperation With a Group of Writers
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی قم
آخرین بروزرسانی : ۰۱ تیر ۱۳۹۹
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-628-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۵۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

مجموعه کوچک حاضر، شماری از اندیشه‌ها و مکتب‌ها و گزینه‌های پُررواج این روزگار را، به اختصار و به دور از پیچیدگی‌های مرسوم تعریف و توصیف کرده است، و در مواردی این توصیف را با رهیافت‌ها و دیدگاههای انتقادی همراه نموده است؛ و در محدوده توانایی کوشیده است تا همواره از تعصب و پیش‌داوری بپرهیزد؛ و در هنگام تعریف و توصیف، از جانبداری از ـ هر جانبی ـ برکنار باشد؛ و فرونشاندن قدری از غبارها و اندکی از ابهام‌ها و گوشه‌ای از آشفتگی‌ها، جزو مهم‌ترین آمال آن است. این مجموعه با وقوف بر موقف و قوارi خود، در عین حال مشتاق است که به منزله یکی از اولین پله‌ها در پیش قدوم پژوهشگران و اندیشه‌ورزان جوان قرار گیرد.

پیشگفتار
مقدمه مؤلف
آزادی ، آنارشیسم ، اگزیستانسیالیسم ، اومانیسم ، ایدئالیسم ، ایمان‌گرایی (فیدئیسم) ، دیدارشناسی ، پراگماتیسم ، پروتستانیسم ، پست‌مدرنیسم ، پلورالیسم دینی ، پوزیتیویسم منطقی ، تجربه‌گرایی (آمپریسم) ، تجربه دینی ، تساهل و تسامح (تلرانس) ، توتالیتاریسم ، جامعه مدنی ، جهانی شدن ، چپ و راست ، دموکراسی ، رئالیسم (واقع‌گرایی) ، رادیکالیسم ، زمینه‌گرایی و جامعه‌گرایی ، سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) ، سکولاریسم ، سوررئالیسم ، سوسیالیسم ، شکاکیت ، صهیونیسم ، عدالت اجتماعی ، عقل‌گرایی (راسیونالیسم) ، فاشیسم ، فردگرایی ، فلسفه تحلیلی ، فمینیسم ، کلاسیسیسم (کلاسیک‌گرایی) ، گفتگوی تمدنها ، لیبرالیسم ، ماتریالیسم ، مارکسیسم ، ‌محافظه‌گرایی ، ‌مدرنیته و مدرنیسم ، ‌ناسیونالیسم (ملت‌باوری ، ملی‌گرایی) ، هرمنوتیک
کتابنامه
فهرست اعلام

 

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه به عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی و سایر علاقه‌مندان از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :