مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

کتاب های با مشارکت «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)»

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد ششم) : امام خمینی (ره)

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد ششم) : امام خمینی (ره)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۶۹

نویسنده (ها) : محمد بهشتی
Muhammad Beheshti

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

قانون مدنى و فتاوای امام خمینى (ره) جلد دوم

قانون مدنى و فتاوای امام خمینى (ره) جلد دوم

کد کتاب : ۱۰۰۱

نویسنده (ها) : دکتر عبدالله کیائى
Abdollah Kiaii , PhD

قیمت : ۹۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (ره) جلد اول

قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (ره) جلد اول

کد کتاب : ۱۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر عبدالله کیائى
Abdollah Kiaii , PhD

قیمت : ۹۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰