قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (ره) جلد اول

Civil Law and the Fataawa of ImamKhomeini (Qs) Volume 1گروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۰۰۰
نویسنده (ها) : دکتر عبدالله کیائى
Abdollah Kiaii , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰
شابک : 978-964-530-708-8 دوره 978-964-530-706-4جلداول
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۶٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه چاپ سوم
مقدمه مؤلف
جلد اول: در اموال
کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول: در بیان انواع اموال
باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
کتاب دوم: در اسباب تملک
قسمت اول: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول: در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم: در حیازت مباحات
باب سوم: در معادن
باب چهارم: در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
باب پنجم: در دفینه
باب ششم: در شکار
قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی
باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
باب سوم: در عقود معینه مختلفه

چاپ سوم با اصلاحات

ارسال با ایمیل: