انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد

English for the Students of Materials Science Engineering (Metallurgy)کد کتاب : ۱۱۰
نویسنده (ها) : دکتر محمد فلاحی مقیمی
M. Fallahi Moghimi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳
شابک : 964-459-110-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۵
تعداد صفحات : ۵۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۸٬۰۰۰ ریال

1. Materials Science Engineering
2. History of Metallurgy
3. Solidification
4. Heat Treatment of Metals
5. Survey of Mechanical Working
6. General Principles of Extrusion
7. Powder Metallurgy
8. Corrosion Principles
9. Welding Metallurgy
10. Principles of Founding Industry
11. Patternmaking
12. Defects in Castings
13. Melting Furnaces
14. Iron and Steel
15. Aluminum
16. Inspection and Quality Control
17. Principles of Metallurgical Failures
18. Safety in the Foundry
Appendix

این کتاب دیگر چاپ نمی‌شود و کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد جایگزین آن شده است.
این کتاب از سلسله کتابهای «کمیته تدوین کتب زبانهای خارجی برای رشته‌های مختلف دانشگاهی» است که برای رشته مهندسی مواد (علم فلزات) تهیه شده است و چنانکه در مقدمه کتاب آمده کوشش فراوان به عمل آمده که زبان تخصصی در آموزش علوم موثر واقع گردد.
ارسال با ایمیل: