قواعد فقه (۱): بخش جزا

The Rules of Islamic Penal Jurisprudenceگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۴۹۷
نویسنده (ها) : خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-518-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : برگزیده یازدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1381
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

وابستگی بی‌فاصله میان فقه و حقوق چنان است که آموزش حقوق فارغ از تحصیل فقه، مبانی، اصول و قواعد آن ممکن نیست. با وجود کثرت آثار در قواعد فقهی، بر حقوق مدنی و کاربرد آنها در معاملات توجه بیشتری شده است و بررسی مجزّای قواعد فقهی مرتبط با بخش جزا مغفول مانده است. کتاب حاضر پژوهشی نو در این عرصه است و به کاربرد قواعد فقه امامیه اعم از قواعد اکراه، اضطرار، اعتداء، اقرار، جب، درأ، اتلاف و تسبیب امعان نظر دارد.

پیشگفتار
مقدمه
مقدمه قواعد ناشی از ضرورت

1. قاعده اکراه بر محرمات
2. قاعده اضطرار
3. قاعده اعتداء یا دفاع مشروع
4. قاعده اقرار بر معاصی
5. قاعده جب (الاسلام یجب ما قبله)
6. قاعده جب (التوبه تجب ما قبلها، من الکفر و المعاصی و الذنوب)
7. قاعده دَرأ
8. قاعده اتلاف و تسبیب در نفوس [1]
9. قاعده اتلاف و تسبیب در نفوس [2]
10. قاعده عاقله (قاعده اتلاف و تسبیب در نفوس) [3]

منابع

 

در پایان هر قاعده تمرین درج شده است

چاپ چهارم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :