اصول فقه کاربردی (جلد سوم): اصول عملیه و تعارض ادله

Applied ''Principles of Islamic Jurisprudence (fiqh)''کد کتاب : ۱۷۳۴
نویسنده (ها) : حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی
Hossein Ghafi , Saeed Shariati , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹
شابک : 978-600-5486-21-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : برگزیده بیست و یکمین دوره کتاب سال دانشجویی ، 1392
قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مجموعه سه جلدی اصول فقه کاربردی در شش فصل تنظیم شده است. دو فصل «کلیات و مفاهیم» و «مباحث الفاظ» در جلد اول، فصل «ادله و منابع فقه» در جلد دوم و سه فصل دیگر در این جلد بحث می‌شود. فصل چهارم نیز با عنوان «اصول عملیه» شامل اصلهای استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر، مورد برسسی قرار گرفته و فصل پنجم با موضوع «تعارض ادله» و ضوابط حل آن، مورد بحث واقع شده است. فصل ششم نیز به مسئله «اجتهاد و تقلید» می‌پردازد. در این جلد نیز همانند جلدهای پیشین، مباحث اصولی با بیانی متقن و روان و با ذکر مثالهای حقوقی و کاربردی تبیین شده و مباحث عمیق یا حاشیه‌ای در کادر «برای مطالعه بیشتر» قرار گرفته است.

فصل چهارم: اصول عملیه
مبحث اول: نکات کلی و مطالب مقدمات
مبحث دوم: اصل استصحاب
مبحث سوم: اصل برائت
مبحث چهارم: اصل احتیاط (اصل اشتغال)
مبحث پنجم: اصل تخییر

فصل پنجم: تعارض ادله
مبحث اول: مفهوم تعارض و شرایط آن
مبحث دوم: تزاحم و مقایسه آن با تعارض
مبحث سوم: تعارض غیر مستقر و ضوابط رفع آن
مبحث چهارم: حکم تعارض مستقر
مبحث پنجم: بررسی برخی از موارد تعارض ادله

فصل ششم: اجتهاد و تقلید
مبحث اول: اجتهاد
مبحث دوم: تقلید
پایان هر مبحث به همراه چکیده و موضوعات پیشنهادی برای پژوهش ذکر شده است.

فهرست منابع و مآخذ
نمایه مواد قانونی

کتاب حاضر به عنوان منبع درسی برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی و حوزوی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :