اصول فقه کاربردی (جلد اول): مباحث الفاظ

Applied" Principles of Islamic Jurisprudence (figh)"کد کتاب : ۱۰۴۳
نویسنده (ها) : حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی فرانی
H.Ghafi , S. Shariati , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹
شابک : 978-964-7788-57-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۲۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۹۳٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

در کتاب حاضر مباحث اصول فقه، با نگرشی به کاربرد آن در حقوق، به صورتی متقن، ساده و روان همراه نمونه‌های حقوقی متعدد بیان می‌شود. مباحث این کتاب در دو فصل سامان یافته است؛ فصل اول (کلیات و مفاهیم) به معرفی علم فقه و اصول، تاریخچه آن و برخی مباحث مقدماتی می‌پردازد. فصل دوم (مباحث الفاظ) مباحثی چون وضع و استعمال الفاظ، اوامر، مفاهیم، عام و خاص، مطلق مقید و ... در بردارد. دیگر مباحث اصول فقه (مباحث ادله و منابع فقه و اصول عملیه) در جلد دوم کتاب بحث و بررسی خواهد شد. جداسازی مباحث اصلی و کاربردی‌تر از مباحث عمیق و حاشیه‌ای، طرح موضوعات پیشنهادی برای سوق دادن دانشجویان به پژوهش در اصول فقه و منطق حقوق، آوردن چکیده مطلب و طرح خودآزمایی در پایان مباحث از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب است که آن را برای تدریس در دانشگاه مناسب می‌سازد.

فهرست اجمالی
فصل اول: کلیات و مفاهیم

مبحث اول: تعریف علم فقه و فلسفه پیدایش آن
مبحث دوم: تعریف اصول فقه و موضوع آن
مبحث سوم: تعریف حکم شرعی و اقسام آن
مبحث چهارم: کاربرد علم اصول فقه در حقوق
مبحث پنجم: تاریخچه علم اصول فقه
مبحث ششم: سازماندهی مباحث اصول
فصل دوم: مباحث الفاظ
مبحث اول: وضع و استعمال الفاظ
مبحث دوم: اوامر
مبحث سوم: نواهی
مبحث چهارم: مفاهیم
مبحث پنجم: عام و خاص
مبحث ششم: مطلق و مقید
مبحث هفتم: مجمل و مبی‍‍‍َّن
فهرست منابع و مآخذ
نمایه مواد قانونی, آراء وحدت رویه و نظریات شورای نگهبان

این کتاب به عنوان منبع درسی برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :